Naszą misją jest

Naszą misją jest

Naszą misją jest wyszukiwanie optymalnych rozwiązań technologicznych dla różnorodnych branż przemysłu. Pol Invest to odważna firma konsultingowo-projektowo-wykonawcza. Wieloletnie doświadczenie w procesach inwestycyjnych dla przemysłu pozwala nam nazywać się ekspertami w tej dziedzinie. Zatrudniamy wykwalifikowanych inżynierów pełniących funkcje kierowników projektów, konsultantów, inspektorów nadzoru oraz kierowników budów. Inwestycje prowadzimy zgodnie  cyklem życia projektu – od etapu stworzenia koncepcji, poprzez przygotowanie lub nadzorowanie projektów obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, technologią transportu i magazynowania towarów, aż do generalnego wykonawstwa lub nadzorowania kolejnych etapów inwestycji. Nasze działania skupiają się na zarządzaniu czasem, jakością, kosztami oraz ryzykiem.

Nasze aktualne inwestycje

silosowy magazyn zbóż

Silosowy magazyn zbóż z energooszczędną suszarnią, zewnętrzną instalacją energetyczną, instalacją LPG oraz stacją odparowania i redukcji gazu.

Nowa przestrzeń magazynowa, składająca się z silosów zbożowych, technologii transportu nasion i ziarna, nowoczesnej suszarni gazowej…

Hala do produkcji i obróbki elementów metalowych

Nowa przestrzeń produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym zlokalizowana na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy…