Nasza oferta

Nasza oferta

Pol Invest prowadzi Inwestorów krok po kroku przez cały proces inwestycyjny.

Przygotowanie projektu

Inicjowanie projektu

Realizacja projektu

Zamykanie projektu

Zakres naszych prac obejmuje:

Koncepcje – rodzaj i zakres prowadzonych prac dostosowujemy do potrzeb Inwestora

 • ocena potrzeb
 • dobór technologii
 • studium wykonalności

Projekty – przygotowujemy projekty obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą i technologią

 • inwentaryzacje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty technologiczne
 • opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • dokumentacja powykonawcza

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych; Decyzja o pozwolenie na budowę

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzji o warunkach zabudowy
 • decyzji pozwolenie na budowę

Organizowanie przetargów

 • dopasowanie ofert branżowych do potrzeb projektu
 • przygotowanie zestawienia ofert (wg doświadczenia, gwarancji, ceny)
 • uczestnictwo we wszystkich etapach zatwierdzenia ofert
 • negocjacje cenowe
 • przygotowanie umów z wykonawcami i podwykonawcami

Budowa obiektów przemysłowych i rolniczych

 • obiekty przemysłu zbożowo-paszowego, olejarskiego, rolniczego
 • obiekty branży portowej
 • hale produkcyjne
 • hale magazynowe
 • biurowce

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

 • nadzór nad budową na każdym etapie procesu inwestycji we wszystkich branżach

Uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na użytkowanie inwestycji

 • odbiory budowlane i administracyjne

Rozruch inwestycji

 • trening, szkolenie dla operatorów w zakresie potrzeb mechanicznych, technicznych, szkolenia BHP

Techniczne i technologiczne przygotowanie zakładów

 • do uzyskania dla urządzeń uznania/certyfikacji TDT, UDT

Sprzedaż maszyn i urządzeń

 • przedstawiciel na Polskę producenta maszyn czyszczących JK Machinery