zakłady tłuszczowe

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie

1. Budowa magazynu płaskiego o pojemości 20.000 t:

  • Prace projektowe
  • Budowa magazynu
  • Technologia transportu – załadunek magazynu
  • Technologia załadunku wagonów
  • E&A
  • Wagi 150 t/h

2. Organizacja ruchu poprzez budowę dróg